Konsulter med energi

EC-Power är ett konsultföretag inom energiområdet. Vår affärsidé är att leverera högkvalitativa energi- och processlösningar inom områdena teknisk design, upphandling, projektledning, besiktning och energieffektivisering.